Τσιάπος Κώστας
¨Κρεοπωλείο Βλαχοπούλα¨
Οδός :  Βασ. Βασιλείου
Αριθ.:     25
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 24357
Web. :
email: