Ρήγας Ξενοφών
Οδός :  Φιλίππου
Αριθ.:     19
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 65123
Web. :
email: