Διαλεκτή Παυλάκη
Νωπά Κοτόπουλα
Οδός :  Βενιζέλου
Αριθ.:       56
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  2321058404
Web. :
email: