Παπάζης Στυλιανός

1ο Κατάστημα
Οδός :  Μ. Μπότσαρη
Αριθ.:     1
Περιοχή:  ( 40 Μάρτυρες) Σέρρες
Τηλ. :  23210 22230
Web. :
email:

2ο Κατάστημα
Οδός :  Μ. Αλεξάνδρου
Αριθ.:     3β
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :
Web. :
email: