Παντόφλατζης Αχιλλέας
Οδός :  Βενιζέλου
Αριθ.:     54
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 52057
Web. :
email: