Μερετούδης Σταμάτης
Οδός :
Αριθ.:
Περιοχή:  Σκούταρι Σερρών
Τηλ. :  23210 42309
Web. :
email: