Μαλάκης Βαγγέλης
Οδός :  Βενιζέλου
Αριθ.:     100
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 24432
Web. :
email: