Κοτόπουλα
Κυριακούδης Αδαμάντιος
Οδός :  40  Εκκλησιών
Αριθ.:        31
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  2321304030 Κιν.: 6987685660
Web. :
email: