Κυμπάρης Γιώργος
Οδός :  Βενιζέλου
Αριθ.:        21
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 63876
Web. :
email: