Κιοσές Αναστάσιος
¨Σερραϊκά Εδέσματα¨
Οδός :  Δ. Σολωμού
Αριθ.:     37
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 35624
Web. :
email: