Γκαρκαβούζης Τάσος
Οδός :
Αριθ.:
Περιοχή:  Προβατάς Σερρών
Τηλ. :  23210 88565
Web. :
email: