ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ
Ενίσχυση Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή σε συνεργασία με τους Αιγοπροβατοτροφους και το Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Σερρών σας προσκαλεί