Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπωλών Νομού Σερρών.