Δημητρακάς Δημήτρης
Οδός :  Μακεδονομάχων
Αριθ.:      35
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  232310 47077
Web. :
email: