Δεμερτζής Στέφανος
Οδός :
Αριθ.:
Περιοχή:  Στρυμονικό Σερρών
Τηλ. :  232310 86285
Web. :
email: