ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Νόμος 4492/2017, που αφορά την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή, ΙΣΧΥΕΙ από σήμερα 18/04/2018 και δεσμεύει τα καταστήματα λιανικής πώλησης να αναγράφουν όχι μόνο την προέλευση αλλά κι επιπλέον στοιχεία του κρέατος.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) επισημαίνει ότι η εφαρμογή του Νόμου θα πρέπει να καθιστά σαφές τι ακριβώς θα αναγράφεται στην ταμειακή μηχανή. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι , θα διορθώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα (όπως ο λανθασμένος τρόπος επισήμανσης βάρους και είδους, που γινόταν έως τώρα στη ζυγιστική). Θα επιθυμούσαμε να διασαφηνίσει το ΥΠΑΑΤ το οποίο αν και είχε ένα εξάμηνο να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την Ομοσπονδία μας δεν το έκανε. Τα ερωτήματα που θέτουμε δεν είναι διόλου τυχαία κι ούτε το νομοσχέδιο είναι διαφωτιστικό σε αυτά ενώ οι απόψεις των προμηθευτών πληροφοριακών συστημάτων διίστανται. Χαρακτηριστικά:
– Δεν καθορίζει επακριβώς το πώς θα γίνεται η αναγραφή στις ταμειακές μηχανές.
– Πως θα πραγματοποιείται ο έλεγχος στις ταμειακές μηχανές και από ποιους. Des conseils pour mieux vous accompagner Pharma GDD et son équipe vous délivrent chaque jour des conseils et astuces pour vous accompagner au https://asgg.fr/ mieux dans votre parcours santé et beauté.
– Τι θα εφαρμόζουν οι τεχνικοί.
– Τι θα πρέπει να καταχωρείται στο σύστημα το οποίο και αποτελεί φορολογικό στοιχείο.
– Σε ποιο χρονικό διάστημα θα εκδίδεται, όταν ο φορολογικός μηχανισμός επιβάλλει τη καθημερινή έκδοση του «Ζ».
Με δεδομένες τις ανωτέρω ασάφειες του υπάρχοντος νόμου η ΠΟΚΚ επισημαίνει προς τα Μέλη της, ότι η έλλειψη ενημέρωσης ασκεί τροχοπέδη για την πραγματοποίηση της εφαρμογής στην εν λόγω νομοθετική διάταξη.
Εξακολουθούμε να αναμένουμε διευκρινήσεις ………

Με εκτίμηση,

Από την Διοίκηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ                              ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΣΙΔΗΣ