Κοτονοστιμιές ¨Φώτης¨
Δανδίκας Φώτης
Νωπά Κοτόπουλα
Οδός : Βενιζέλου
Αριθ.:  37
Περιοχή:  Σιδηρόκαστρο Σερρών
Τηλ. :  23231 11350
email: