Κρεοπωλείο
Μπούντας Γρηγόριος
Οδός :  Ροδολίβος
Αριθ.:
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  2324071818 Κιν.: 6973992775
Web. :
email: [email protected]