Μπόρας Ζέλιος
Βουβαλίσιο Κρέας
Οδός :
Αριθ.:
Περιοχή:  Λιβαδιά Σερρών
Τηλ. :  23270 31069
Web. :
email: