Μπέλιας Ηλίας
Οδός :  Γ. Παπανδρέου
Αριθ.:     17
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 23308
Web. :
email: