Μπέλιας Χρήστος
Οδός :  Κομνηνών
Αριθ.:     65
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 59914
Web. :
email: