Μπατσιβάρης Βασίλης
Οδός :  Παύλου Μελά
Αριθ.:     12
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23214 00549
Web. :
email: