Μπατσιβάρης Πέτρος
Οδός :  Μεραρχίας
Αριθ. :     73
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ.:    23210 35481
Web.:
email: