Αβαλής Δημήτρης
Οδός :  Κωνσταντινουπόλεως
Αριθ.:     17
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 27268
Web. :
email: