Αρβανιτίδης Γεώργιος
Οδός :  Κομνηνών
Αριθ.:     10
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  6946797765
Web. :
email: