Αρβανιτίδης Αργύρης
Οδός :  Γ. Παπανδρέου
Αριθ.:     19
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 58738
Web. :
email: