Αφοί Σίσκου
¨Σερραϊκή Κρεαταγορά¨
Οδός :  Αρχ. Μακαρίου
Αριθ.:     3
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23210 56080
Web. :
email: