Κτηνοτροφική Μονάδα – Εμπορία κρέατος – Κρεοπωλείο
Αφοι Γανίκα Α.Ε.
Γανίκας Πέτρος
Κεντρικό : Λευκώνας Σερρών  Υποκατάστημα : Οδός :  Αγησιλάου   1  Σέρρες
Τηλ. :  23210 58632  Κιν.: 6973020213
Web. : www.ganikas.gr
email: [email protected]

Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητη κτηνοτροφική μονάδα αναπαραγωγής και πάχυνσης χοίρων και αγελάδων ελευθέρας βοσκής με παχυντήριο μόσχων. Πώληση χονδρική – Λιανική – Κρεοπωλείο