Αδαμίδης Αναστάσιος
Οδός :  Μεραρχίας
Αριθ.:     63
Περιοχή:  Σέρρες
Τηλ. :  23213 03705
Web. :
email: