Το Σωματείο Κρεοπωλών Νομού Σερρών ξεκίνησε μία διαφημιστική καμπάνια με σκοπό την στήριξη των παραδοσιακών κρεοπωλείων που απειλούνται από τις μεγάλες αλυσίδες κρεάτων και super market.

Η δημιουργία κρεοπωλείων εντός των μεγάλων super markets και η πώληση τυποποιημένων προϊόντων κρέατος, έχει οξύνει τον ανταγωνισμό και μειώνει το μερίδιο αγοράς των μεμονωμένων παραδοσιακών κρεοπωλείων. Το Σωματείο Κρεοπωλών Σερρών θέλοντας να λάβει τα μέτρα του, παραμερίζει τις όποιες προσωπικές διαφωνίες και συγκρούσεις και προσπαθεί να αντιδράσει ομαδικά στον ανταγωνισμό.

– Τα παραδοσιακά κρεοπωλεία δεν είναι απαραίτητο ότι υπερτερούν των αντίστοιχων ώς προς την τιμή, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.
Ζητούμενο είναι η ευαισθητοποίηση των Σερραίων καταναλωτών, προτρέποντάς τους να στηρίξουν την τοπική κοινωνία και να δουν τους κινδύνους
που εμπεριέχονται στην πρωτοβουλία των super markets να γίνουν πολυκαταστήματα, με πιθανές επιπτώσεις και για τους ίδιους. Να ενθαρρύνουμε την αληλλεγγύη και να επικοινωνήσουμε ότι στηρίζοντας έναν κλάδο που κινδυνεύει, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και υπάρχουν κοινά ωφέλη.
– Επίσης να φανεί η ενότητα, η δυναμική και η ανανεωμένη εικόνα του σωματείου κρεοπωλών, υπενθυμίζοντας στο καταναλωτικό κοινό ότι τα μέλη του, είναι οι επαγγελματίες του κρέατος, που το επιλέγουν, το διαχειρίζονται και του το προσφέρουν.